• Tin học

  [ ようごしゅう ]

  bảng chú giải thuật ngữ/bảng từ vựng [vocabulary/glossary]
  Explanation: Trong chương trình xử lý từ, đây là tính năng được dùng để lưu trữ lại những câu thường xử dụng và những đoạn văn bản đã chuẩn bị sẵn để sau này chen vào các tài liệu khi cần thiết.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X