• Kỹ thuật

    [ かいめんぶんきょく ]

    sự phân cự mặt ranh giới [interfacial polarization]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X