• Kỹ thuật

    [ かいめんちょうりょく ]

    lực căng giao diện [interfacial tension]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X