• Tin học

    [ いじょうせつだん ]

    kết thúc bất thường [abnormal termination (of a call, e.g.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X