• [ いぼ ]

  n

  mẹ kế
  異母兄弟: Anh em cùng cha khác mẹ
  異母姉妹: Chị em cùng cha khác mẹ
  dị bào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X