• Tin học

    [ そけつごうマルチプロセッサ ]

    đa bộ vi xử lý ghép lỏng [Loosely-Coupled MultiProcessor]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X