• Kỹ thuật

  [ つかれしけん ]

  thử độ mỏi [fatigue test]
  Explanation: Một dạng thử tính bền mỏi của kim loại.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X