• [ はっしん ]

  n

  Sự dao động
  持続的超放射発振 :dao động siêu phóng xạ có tính duy trì
  ビート周波数発振器 :bộ phát chấn tần số đập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X