• Kỹ thuật

  [ ちょくりゅうアークようせつ ]

  sự hàn hồ quang dòng một chiều [DC arc welding]
  Explanation: 直流電源を用いるアーク溶接。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X