• [ やっぱり ]

  adv, exp, uk

  vẫn
  彼は病気でも矢張り勉強を続けている: dù đang bị ốm anh ta vẫn tiếp tục học
  rõ ràng
  như tôi đã nghĩ
  mặc dù
  đương nhiên
  cũng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X