• [ いしべきんきち ]

    n

    người có tính liêm khiết/người không thể mua chuộc được

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X