• [ けんしゅうじょ ]

  n

  Nơi đào tạo/nơi huấn luyện/trung tâm đào tạo/trung tâm tu nghiệp
  工員のための研修所: trung tâm đào tạo dành cho công nhân
  アジア経済開発計画研修所: trung tâm đào tạo kế hoạch phát triển kinh tế châu Á
  運輸研修所: trung tâm đào tạo vận chuyển
  外務省研修所: trung tâm đào tạo bộ ngoại vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X