• Kỹ thuật

  [ こうかざい ]

  thuốc làm cứng [hardener]
  Explanation: 熱硬化性樹脂を硬化させる薬品のこと。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X