• Tin học

    [ じきいんくもじにんしき ]

    nhận dạng ký tự được in bằng mực từ tính [magnetic ink character recognition/MICR (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X