• Kỹ thuật

  [ じきじくうけ ]

  đệm từ [magnetic bearing]
  Explanation: 磁力で負荷を支える軸受け

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X