• Kỹ thuật

  [ じかい ]

  từ trường [magnetic field]

  Tin học

  [ じかい ]

  trường từ tính/từ trường [magnetic field]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X