• [ しめす ]

  v5s

  xuất trình/đưa cho xem
  証明書を示す: xuất trình chứng minh thư
  biểu hiện ra/chỉ ra/cho thấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X