• Kinh tế

  [ しゃさいおよびちょうきかりいれきん ]

  khoản nợ dài hạn (trái phiếu công ty và các khoản vay dài hạn) [Long-term debt (US)]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X