• [ ししゅく ]

  n

  sự yêu thích
  sự sùng bái
  (人)を私淑する :Tôn kính một người như một hình mẫu
  (人)に私淑を表す :Thể hệ sự sùng bái đối với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X