• Tin học

    [ ひみつかぎ ]

    khóa riêng/khóa bí mật [private key/secret key]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X