• [ かどう ]

  n

  vận hành
  稼働日数[率]: số ngày vận hành (tỷ suất vận hành) của nhà máy, máy móc, khách sạn
  hoạt động/làm việc
  連続稼働(機械や工場などの): hoạt động liên tục (của máy móc hoặc của nhà máy)
  24時間稼働: hoạt động 24 trên 24 giờ
  安定稼働: hoạt động ổn định
  朝から晩までの稼働: hoạt động từ sáng đến tối
  稼働人口: nhân lực tham gia làm việc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X