• Kinh tế

  [ あなうめ ]

  biện pháp tạm thời/biện pháp lấp chỗ trống [stopgap measure]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X