• Kỹ thuật

    [ くうきあつりょくちょうせいき ]

    thiết bị điều chỉnh áp lực không khí [air regurator]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X