• Kỹ thuật

  [ くうきやきいれ ]

  tôi không khí [air hardening]
  Category: xử lý nhiệt [熱処]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X