• [ くうてん ]

  n

  chuyển động không/chuyển động vô ích/chạy không tải/diễn ra vô ích
  車輪の空転: chuyển động không của bánh xe
  議論が空転する: cuộc tranh cãi diễn ra vô ích
  空転し続ける(エンジンなどが): động cơ liên tục chạy không tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X