• [ とってい ]

  n

  Đê tránh sóng/đê chắn sóng
  突堤式埠頭 :cầu tàu kiểu đê
  突堤の先端 :phần đầu của đập ngăn sóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X