• [ とっかん ]

  vs

  xuyên qua/đâm thủng
  弾丸が鉄板を突貫した: đạn xuyên thủng tấm thép
  xung phong/xung kích/xông lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X