• [ たちいりきんし ]

  exp

  cấm dẫm chân lên (vạch, bãi cỏ...)
  警察の立入り禁止テープ :Dây chăng cấm vào của cảnh sát

  n

  sự cấm dẫm lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X