• Tin học

    [ たんてん ]

    mấu neo/nút cuối/nút ngoại vi [anchor/endpoint node/peripheral node]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X