• Kinh tế

    [ きょうそうりょく ]

    năng lực cạnh tranh [competitive power ( or strength)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X