• Tin học

    [ だい3しゅどうさLLC ]

    điều khiển liên kết logic loại 3/LLC loại 3 [logical link control type 3/LLC type 3 (abbr.)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X