• [ ふで ]

  adv

  bút

  n

  chữ viết bằng bút lông/vẽ tranh

  n

  viết văn/năng lực viết
  筆の立つ人: người giỏi viết văn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X