• [ とうかく ]

  n

  góc bằng nhau
  等角投影法 :phép chiếu góc bằng nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X