• [ とくがくのし ]

    n

    người nhiệt tâm với học hành/người siêng năng học hành

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X