• [ じゅんしさん ]

  n

  tài sản thuần
  純資産の引受額: giá chuyển nhượng tài sản thuần
  純資産の増減: giảm tài sản thuần
  純資産を減るのを目の当たりにする: nhận thấy giá trị tài sản thuần bị giảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X