• Tin học

    [ さくいんさぎょう ]

    lập chỉ mục/chỉ mục hoá [indexing]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X