• Kỹ thuật

  [ るいせきハザードほう ]

  phương pháp xử lý dữ liệu thống kê lũy tích [cumulative hazard method]
  Explanation: 中止データを含んだ寿命データの解析が可能な統計処理法

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X