• Kinh tế

  [ るいせきどすう ]

  tần số tích luỹ [cumulative frequency (MKT)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  Kỹ thuật

  [ るいせきどすう ]

  tần số lũy tích [cumulative frequency]
  Category: toán học [数学]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X