• [ しゅうけつ ]

  v5r

  chung kết

  n

  sự kết thúc/xong xuôi/kết thúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X