• [ しゅうしんこようせい ]

    n

    chế độ làm việc đến khi về hưu tại một công ty của nhật/chế độ tuyển dụng suốt đời

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X