• Kỹ thuật

    [ くみたてこうほう ]

    phương pháp lắp ráp [assemble method, assemble procedure]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X