• Kỹ thuật

    [ ぜったいたんい ]

    đơn vị tuyệt đối [absolute unit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X