• Kỹ thuật

  [ ぜったいそくてい ]

  kích thước tuyệt đối [absolute measurement]

  [ ぜったいそくてい ]

  sự đo đạc tuyệt đối [absolute measurement]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X