• Tin học

  [ あみめじょうもう ]

  mạng kiểu lưới [mesh network]
  Explanation: Là mạng mà luôn có 2 hay nhiều hơn đường đến một nút mạng.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X