• [ きんちょう ]

  n

  sự căng thẳng/căng thẳng
  AB間で途切れずに続いている緊張 : sự căng thẳng không ngừng tiếp diễn giữa bên A và bên B
  ~間に存在する緊張 : sự căng thẳng tồn tại giữa...
  ほとんど耐え難い緊張 : sự căng thẳng hầu như không chịu đựng nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X