• Kỹ thuật

  [ せんグラフ ]

  đồ thị đường [Line graph]

  Tin học

  [ せんグラフ ]

  biểu đồ đường [line graph/line chart]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X