• [ しゅくしょう ]

  vs

  co nhỏ/nén /thu nhỏ

  [ しゅくしょうする ]

  vs

  thu hẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X