• [ くりごと ]

  n

  than phiền/kêu ca/phàn nàn/ta thán
  老いの繰り言: sự ta thán của người già
  nói đi nói lại/nói lặp đi lặp lại/nhắc đi nhắc lại
   ~ を言う: nói đi nói lại, lải nhải, than phiền, kêu ca

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X