• Tin học

  [ くりだしあな ]

  lỗ hổng [feed hole/sprocket hole]
  Explanation: Trên film hoặc băng từ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X