• [ ばってん ]

  n

  dấu X/dấu nhân/ vết nhơ
  ~に罰点を付ける :Tạo ra vết nhơ ~
  Ghi chú: dấu này đối với người Nhật thể hiện cho việc sai, bỏ, hỏng, không tốt, không đạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X